Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Unia Europejska

Aktualności i ogłoszenia

 
2017-06-07

Nowe stawki za wodę i ścieki, nowe (stare) ulice

31 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Radni między innymi przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. oraz zapoznali się z informacją na temat zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół w gminie Wysoka.

Włodarze Wysokiej zatwierdzili również nowe stawki za wodę i ścieki, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy i eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, zatwierdzono w wysokości:

1)  cena za 1m3  wody:

  • a) dla  wszystkich odbiorców  - 2,97 zł. netto,
  • b) opłata abonamentowa -  1,95 zł. netto.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy zatwierdzono w wysokości

1)  cena za 1 m3  ścieków:

  • a) dla wszystkich odbiorców - 5,84 zł. netto,
  • b) opłata abonamentowa - 2,51  zł. netto.

- sesja_3.jpg

- sesja_1.jpg

Radni podjęli ponadto uchwały w sprawie zmiany dwóch nazw ulic w mieście Wysoka - ul. Generała Świerczewskiego na ul. Słoneczną ora ul. XXXV Lecia PRL na ul. Kwiatową. w mieście Wysoka.

Zmian nazw ulic była konieczna z uwagi na wejście w życie w dniu 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z art.6 w. cyt. ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenie lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, zmienia je w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

1 lutego 2017 r. burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wystąpił do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu z prośbą o ocenę potrzeby zmian dotychczasowych nazw ulic w mieście Wysoka. W odpowiedzi na zapytanie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu wskazał, że nazwy ulic Generała Świerczewskiego oraz XXXV-Lecia PRL, jako wypełniające normę art.1 ww. ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016 r. powinny  zostać zmienione.

W związku z takim stanowiskiem IPN, burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wszczął procedurę konsultacji z mieszkańcami obydwu ulic, w efekcie których zaakceptowano zgłoszone propozycje. I tak  ul. Generała Świerczewskiego „stanie się” ul. Słoneczną, natomiast ul. XXXV Lecia PRL - ul. Kwiatową

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Jednym z punktów ostatnich obrad była również Informacja w sprawie pozyskanych środków unijnych i o zawartych umowach na realizację zadań inwestycyjnych. Burmistrz Marek Madej omówił radnym inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, które są obecnie realizowane w gminie i, których realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie.  

Monika Czemko-Kowalska

Nowe stawki za wodę i ścieki, nowe (stare) ulice - galeria

 
Nowe stawki za wodę i ścieki, nowe (stare) ulice
 
Nowe stawki za wodę i ścieki, nowe (stare) ulice
 
Nowe stawki za wodę i ścieki, nowe (stare) ulice
 
 
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x