Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Unia Europejska

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka

 

- efrr_samorzad_kolor.jpg

Miasto i Gmina Wysoka realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik gminy Danuty Sinkiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu w dniu 17 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

- mobilnosc.jpg

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Projekt obejmuje:

• budowę drogi dla rowerów Czajcze – Wysoka;

• budowę ul. Akacjowej w Wysokiej;

• budowę parkingu buforowego P&R przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka;

• budowę parkingu buforowego P&R przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej.

Nadrzędnym celem planowanego projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności oraz ograniczenie zanieczyszczenia, poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, w tym gminy Wysoka, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przyczyni się również do ograniczenia barier architektonicznych, stworzy warunki pełnego rozwoju mobilności dla użytkowników, ukierunkowanego przede wszystkim na transport zbiorowy i rowerowy.

Zadanie zakłada również działania informacyjno-edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców w zakresie konieczności ograniczania zanieczyszczeń oraz pokazania, jak powyższe osiągnąć oraz jakie pozytywne efekty można uzyskać. Realizacja projektu pobudzi rozwój gospodarczy, wpłynie na poprawę warunków życia na terenie POSI, w tym Miasta i Gminy Wysoka, przy osiągnięciu obniżonej energochłonności i niższym poziomie emisji zanieczyszczeń do środowiska (głównie CO2).

Wartość zadania: 3 636 489,41 zł.

Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 281 910,86 zł (65,99% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Budżet Miasta i Gminy Wysoka: 1 176 053,79 zł (34,01% kosztów kwalifikowalnych) i 178 524,76 zł (koszty niekwalifikowalne).

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2018 roku.

Monika Czemko-Kowalska
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x