Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Unia Europejska

Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w mieście i gminie Wysoka

 

- belka_lgd_krajna_kolor.jpg

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom gminy Wysoka zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjnych poprzez zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Zwiększy się liczba i poprawi standard infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy, nastąpi wzrost atrakcyjności terenu i satysfakcji mieszkańców i turystów.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 10 szt.; Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej - 2 szt.; Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 6 718 osób.

 

*

Burmistrz Wysokiej Marek Madej przy kontrasygnacie skarbnik gminy Danuty Sinkiewicz podpisał w poniedziałek 24 lipca, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, umowę o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w mieście i gminie Wysoka”.

- prow_1.jpg

- prow_1.jpg

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja polegać będzie na budowie dziesięciu i rozbudowie dwóch ogólnodostępnych placów rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmie: rozbudowę placu zabaw w Młotkowie, rozbudowę siłowni zewnętrznej w Jeziorkach Kosztowskich, budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Wysoczce,  a także budowę siłowni zewnętrznych w mieście Wysoka oraz w miejscowościach Bądecz, Czajcze, Kijaszkowo, Mościska, Stare, Tłukomy, Wysoka Mała i Rudna.

Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie mieszkańcom gminy Wysoka zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjnych poprzez zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Zwiększy się liczba i poprawi standard infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy, nastąpi wzrost atrakcyjności terenu i satysfakcji mieszkańców i turystów.

- Siłownie zewnętrzne i place zabaw będą ogólnodostępne, korzystać z nich będą wszyscy mieszkańcy gminy oraz odwiedzający gminę turyści nieodpłatnie. Obiekty będą oznakowane i bez barier architektonicznych, a więc  dostępne dla osób z grupy defaworyzowanej, jaką są osoby niepełnosprawne – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej.

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 147 079,71 zł, z czego 93 586,00 zł to środki pozyskane przez Gminę z Unii Europejskiej w w ramach PROW 2014-2020.

Monika Czemko-Kowalska
  • MIKROPORADY
  • PRGOK
  • SYSTEM DZ
  • WARP
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x